Dom Obuvi

Námestie slobody 21

Humenné 06601

Pon-Pia 09:00-17:00

So 09:00-12:00

Ne ZATVORENÉ

Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Mgr. Iveta Fedušová, Námestie slobody 21, 066 01 Humenné, //prevádzka Lux by dom obuvi, so sídlom Námestie slobody 27/14,Humenné 066 01

IČO: 43256040, IČ DPH:SK 1026664837 zapísaná na okresnom úrade  v Humennom, odbor živnostenského podnikania , číslo živ.registra 720-13200,EV.Č.ŽL. 06/04151  (ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovom obchode domobuvi.sk.

Kontaktné údaje predávajúceho:

 • e-mail: info@domobuvi.sk
 • telefón: +421 905 520 487, 057 7752559
 • poštová adresa prevádzky: Lux by dom obuvi, Námestie slobody 27/14 , 06601 Humenné
 • číslo účtu: SK3402000000002279017051
 • BIC:SUBASKBX

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1

Odbor výkonu dozoru

č. 051/7721 597

fax č. 051/7721 596

Objednanie tovaru

 • Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu.
 • Tovar si môže objednať korektným vyplnením objednávky v internetovom obchode (alebo si môže tovar objednať telefonicky na uvedené tel.číslo).
 • Po odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky a do jedného pracovného dňa bude kontaktovaný e-mailom (alebo telefonicky) za účelom potvrdenia objednávky.
 • Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov podľa platných obchodných podmienok.
 • Kupujúci vykonaním objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.

Zrušenie objednávky

 • Kupujúci môžete svoju objednávku zrušiť najneskôr do doby potvrdenia vybavenia objednávky, a to e-mailom na adrese info@domobuvi.sk alebo na adrese domobuvihumenne@gmail.com alebo telefonicky na čísle 0905 520 487,respektíve 057 7752559 . Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť meno, číslo objednávky a názov objednaného tovaru.
 • Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.
 • V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 15 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet alebo poštovou poukážkou.

Platobné podmienky

 • Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov: Pred prevzatím tovaru: bankovým prevodom, č. účtu: SK3402000000002279017051
 • Pri prevzatí tovaru: poštovou alebo kuriérnou dobierkou
 • Pri dobierke sa účtuje 0.90 €.
 • Ak zákazník pri platbe pred prevzatím tovaru neuhradí objednaný tovar do 10 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
 • V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.
 • Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode www.domobuvi.sk.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.
 • Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

Dodacie podmienky

 • Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (kuriérom).
 • Tovar bude odoslaný kupujúcemu do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky.  Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné 4,5 € pri zaslaní kuriérnou službou na dobierku. Poplatok za dobierku je 0.90 €.

Ochrana osobných údajov

 • Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho.
 • Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám